Nhóm III, Màu caramel Amoniac, hay E150c. Nguyên liệu thô cacbohydrat được đun nóng với sự có mặt của các hợp chất amoniac. Màu Caramen có hàm lượng sulfit thấp tạo thành mang điện tích ion dương.

Màu caramel lỏngMàu Caramel bột
P60RT220
P123P330
P147P389
P149P450
P170P600
SP55SRC3100
P193L4 (Low 4-MeI)SRC3212 (hàng có sẵn)
SP50SRC3212-HV (hàng có sẵn)
SBP205 (made from cane sucrose)SRC3340
P212SRC3380
P239
P250
P255
P285 (made from cane sucrose)
P300
P340