Công ty TNHH Quốc Tế Mặt Trời Đỏ

778/1 Nguyễn Kiệm,
Phường 4, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: (+84) 28 3948 0000; (+84) 28 6287 4316