Nhóm II, Màu caramel Sulfite Caustic hay E150b. Nguyên liệu thô cacbohydrat được đun nóng với sự có mặt của các hợp chất sulfit. Màu Caramen tạo thành mang điện tích ion âm. RT80 là màu Caramen lỏng duy nhất của SETHNESS ROQUETTE thuộc nhóm II.

Liquid Caramel Color Powder Caramel Color
RT80 (Ready stock) SRC2100